<<åter till första sidan       <<åter till stengalleriet

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergskristall 

           

är en färglös, helt genomskinlig och klar variant av mineralet kvarts. Namnet ”kristall” kommer från det grekiska ordet för frusen eftersom man under antiken trodde att kristall egentligen bestod av is. Den finaste bergskristall har samma färglösa, skimrande utseende som vatten. Bergskristall är ofta vitstrimmad, vilket inte alltid uppskattas. Vissa anser att bära bergskristall gynnar en persons hälsa och andliga välbefinnande.

Bergkristall sägs vara en länk mellan de himmelska stjärnornas energi och våra själar. Bergkristallens energi symboliserar harmoni, balans och synkronicitet. Den sägs traditionellt harmonisera och sammanlänka tankar, känslor och medvetande med universums existentiella kraft. Den har använts i andliga, vetenskapliga och läkande syften i många kulturer världen över. Det sägs att bergkristallen kan transformera, förstärka, fokusera och balansera energi.